Equal Day 2018

Recht en deelmaatschappij

31/05/2018 - Brussel

31 MEI 2018 - FLAGEY

Succesvolle editie 2018 van EQUAL DAY: Aan de editie van 2019 wordt al actief gewerkt ...

EQUAL DAY 2018! EN NU?

EQUAL DAY debatteert elk jaar over een actueel thema. Iedereen die dat wenst, kan deelnemen. Het thema van EQUAL DAY 2018 was 'Recht en Deelmaatschappij'.

De deeleconomie is uitgegroeid tot een belangrijk economisch en sociaal fenomeen dat voortdurend in verandering is. Maar hoe onderscheiden we de echte aspecten van de echte deeleconomie?

Aan initiatieven geen gebrek, maar is de deeleconomie wel een pertinent antwoord op de economische en sociale problemen die ons steeds harder treffen?

Die vragen kwamen, samen met nog vele andere, aan bod op EQUAL DAY 2018.

Delen, samenwerken, uberisering, commons, virtuele munten, new governance, collaboratieve mobiliteit … Op donderdag 31 mei 2018 verzamelden ongeveer 550 deelnemers in het voormalige omroepgebouw van het Nationaal Instituut voor de Radio-Omroep, nu het Flageygebouw, om er van 9 tot 22 uur alle aspecten van de deelmaatschappij te bespreken.

De bezoekers van EQUAL DAY konden in totaal maar liefst 27,5 uur aan beschouwingen, uitwisselingen en – soms heftige en vaak vurige – debatten bijwonen, geanimeerd door ruim honderd vooraanstaande sprekers.

In afwachting van de editie 2019 van EQUAL DAY, waarvan we het thema eind augustus 2018 zullen vastleggen, nodig ik u alvast uit om via het gedeelte BLOG op onze website het vervolg van de debatten te volgen, documenten uit workshops te raadplegen en video’s en foto’s te bekijken.

Ook u kunt deelnemen aan de gesprekken via het dialoogvenster onderaan op de pagina van elke geposte blog.

Flagey - Studio 4

Plenaire sessies: Luister en debatteer

Foule

Workshops: Praten en bouwen

 • Debat / Uitwisseling

  -

  Deelmobiliteit in het licht van stedelijke immobiliteit?

  De mobiliteit van goederen en personen is altijd essentieel geweest voor de werking van moderne bedrijven. Het vormt echter ook de kern van de drie grote uitdagingen: de klimaatverandering, de luchtvervuiling en de congestie van de steden.

  Location location icon Studio 2 - Equal Day 2019

 • Debat

  -

  Commons, een nieuwe manier van public governance?

  Welke goederen en hulpbronnen zouden we kunnen organiseren in de vorm van 'commons' in een land als België? Hoe kunnen we dit nieuwe managementtype in een vorm gieten voor alle belanghebbende partijen (burgers, overheid, privésector)?

  Location location icon Studio 3 - Equal Day 2019

 • Workshop « Human Shift »

  -

  Begeleiding van management shifts op dagelijkse basis

  Hoe kunnen bedrijven worden ondersteund bij verandering? Hoe begeleid je mensen bij persoonlijke verandering op professioneel niveau?

  Location location icon Studio 2 - 6e conferentie over systemische economie

 • Workshop

  -

  Hoe ziet de jurist van de toekomst eruit?

  Hoe ziet de 'jurist van de toekomst' eruit in de context van een maatschappij die evolueert naar een betere samenleving? Hier wilden we graag over nadenken aan de hand van een witboek dat op een collaboratieve manier tot stand is gekomen.

  Location location icon Studio 3 - Equal Day 2019

 • Rondetafelgesprek

  -

  Open Law

  Om in dienst te staan van iedereen, moet het recht worden gedeeld. Maar hoe brengen we dat 'open recht' in de praktijk?

  Location location icon Studio 2 - Equal Day 2019

Ateliers

Werk samen in het programma

EQUAL DAY - een collaboratief evenement. Wij nodige actoren van het terrein uit om een workshop of seminar te organiseren of een andere activiteit voor te stellen. Er worden regelmatig coördinatievergaderingen georganiseerd bij EQUAL in Brussel.

Seminars: Leren - Ontdekken - Waarderen

 • Workshop

  -

  Participatieve democratie

  Komt de verzoening tussen de politiek en de burger met de invoering van een participatieve democratie? Stelt onze hypergeconnecteerde maatschappij de huidige representatieve democratie in vraag?

  Location location icon Studio 1 - Equal Day 2019

 • Getuigenissen en voorbeelden

  -

  Coöperatieven

  Is de coöperatieve een geschikt juridisch model voor de deeleconomie? Hoe kunnen we rekening houden met de toenemende behoefte aan juridische vormen die geschikt zijn voor collaboratieve structuren?

  Location location icon Studio 1 - Equal Day 2019

 • Conferentie

  -

  Lokale en gemeenschapsmunten

  Zijn ze een modetrend of een echte motor voor economische ontwikkeling met respect voor mens en milieu? Virtuele of materiële lokale en gemeenschapsmunten: wat zijn de voor- en nadelen?

  Location location icon Studio 1 - Equal Day 2019

Séminaires

Activiteiten: Relax - Veel plezier - Voed jezelf