Equal Day 2019

Participatieve democratie

Komt de verzoening tussen de politiek en de burger met de invoering van een participatieve democratie? Stelt onze hypergeconnecteerde maatschappij de huidige representatieve democratie in vraag?

Volgens ons moeten we twee aspecten onderscheiden in de behandeling van dit thema. 

Enerzijds moeten we ons vragen stellen over de plaats en het belang van de representatieve democratie in een tijd waarin de communicatiemiddelen ingrijpend zijn veranderd. De thema's zullen onveranderd te maken blijven hebben met de plaats van de electorale representativiteit zoals wij die kennen.

Anderzijds moeten we ons afvragen welke plaats de participatieve democratie al inneemt in onze maatschappijen, aangezien die niet alleen via de politieke partijen en de 'beroepspolitiek' vorm krijgt. Voert een werknemer van FN Herstal, die lid is van de partij Groen, aangesloten is bij het ABVV, ingeschreven is bij de Christelijke Mutualiteit en meewerkt in een samentuin, ook niet zijn 'job' als burger uit? Neemt ook hij niet deel aan de democratie? Daarmee zouden we ons spectrum aan mogelijkheden kunnen 'opentrekken' wat betreft publiek, reflectie en positionering doorheen de dag.

Contacts:

Thomas Deridder: Thomas(at)equalday.eu
Pierre Slegers: Pierre(at)equalday.eu

Intervenant