Equal Day 2019

Commons, een nieuwe manier van public governance?

Welke goederen en hulpbronnen zouden we kunnen organiseren in de vorm van 'commons' in een land als België? Hoe kunnen we dit nieuwe managementtype in een vorm gieten voor alle belanghebbende partijen (burgers, overheid, privésector)?

In 2017 kondigde de stad Gent een experiment aan voor het gemeentelijke beheer van 'commons'. Welke innovaties vloeiden er voort uit die actie en hoe kan die aanpak worden uitgebreid naar andere domeinen?

Een 'common' is een open systeem waarin een of meerdere hulpbronnen collectief worden gedeeld en beheerd door een gemeenschap. De gemeenschap legt regels en een vorm van governance vast om de hulpbron in kwestie te beschermen en te verduurzamen, maar heeft tegelijk recht op het gebruik ervan.

De acties van de individuen die collectief zorg dragen voor de 'commons', ze produceren en delen, zijn beslissend en fundamenteel.

''Commons' impliceren dat eigendom niet wordt gezien als een inbezitneming, maar als een gebruik. De 'communificatie' van de publieke diensten en hulpbronnen kan een middel zijn voor de bewoners van een gebied om opnieuw het juridische en technische vermogen te verwerven om beslissingen te nemen, keuzes te sturen, zichzelf opnieuw de mogelijkheid toe te eigenen om te besturen, en goederen en diensten op een participatieve manier te beheren. De burger wordt dan 'commoner'. In het algemeen kunnen 'commons' alle hulpbronnen zijn die deelbaar zijn en die in stand moeten worden gehouden voor de toekomstige generaties, zowel materiële als immateriële goederen en zowel natuurlijke als kunstmatige hulpbronnen. Enkele vragen die aan bod kunnen komen:

  • Welke goederen en hulpbronnen zouden in de vorm van 'commons' kunnen worden georganiseerd in een land als België?
  • Hoe organiseer je 'commons'?
  • Welke juridische vormen kan het beheer van 'commons' aannemen (contract, vereniging, stichting, trust ...)?
  • Welke legitimiteit wordt erkend door de overheid (de stad als partner)?

Contact:

Sophie Jacques: Sophie(at)equalday.eu
Gauthier Rolland: Gautier(at)equalday.eu

Participants