Equal Day 2019

Het werk van de toekomst?

Is werk een noodzaak, een verplichting of een plezier? Moeten we onze huidige relatie tussen werk en inkomen herevalueren? Werken we om te leven of leven we om te werken?

Is werk alleen bezoldigde of betaalde arbeid? Werken we om te overleven, om ons goed te voelen of om erkenning te krijgen? Kan een basisinkomen ervoor zorgen dat we kunnen doen wat we leuk vinden en ons beter voelen in onze beroepsomgeving? Zal het basisinkomen onze consumptie doen toenemen of afnemen?

Gedurende 90 minuten bespreken we het verband tussen werk en inkomen. We proberen uit te zoeken waarom we een hoger inkomen nastreven. Is dat als compensatie voor werk dat anders geen voldoening geeft? Verschuilen we ons in consumptie als compensatie voor een beroepsactiviteit waarin we onszelf niet kunnen verwezenlijken?

Ook stellen we vragen bij de ambities en gevolgen van een basisinkomen: Zet het aan tot luiheid? Is het bedoeld om ongelijkheid te verminderen? En over welke ongelijkheden hebben we het dan? Willen we nog verder gaan en ons bevrijden van het concept van werkgelegenheid dat hoofdzakelijk gekoppeld is aan een baan in een onderneming, en dat elke persoon buiten het systeem marginaliseert en stigmatiseert? 

Er gaan stemmen op over het gratis beschikbaar stellen van noodzakelijke goederen en diensten als alternatieve oplossing voor een basisinkomen. Wat vinden we daarvan?

Contact:

Pierre Slegers: Pierre(at)equalday.eu
Sophie Jacques: Sophie(at)equalday.eu

Intervenant