Equal Day 2019

Hoe ziet de jurist van de toekomst eruit?

Hoe ziet de 'jurist van de toekomst' eruit in de context van een maatschappij die evolueert naar een betere samenleving? Hier wilden we graag over nadenken aan de hand van een witboek dat op een collaboratieve manier tot stand is gekomen.

De opkomst van de deeleconomie en, breder, de deelmaatschappij zal volgens de eerste schattingen en voorspellingen een ingrijpende impact hebben op alle beroepen. De juridische beroepen zullen daar geen uitzondering op vormen. De vraag stelt zich dan ook hoe de 'jurist van de toekomst' eruit zal zien.

We leggen de nadruk niet op de inhoudelijke materie, maar op de persoon van de jurist als katalysator voor verandering in een wereld die moet veranderen om zijn uitdagingen aan te kunnen. 

Om te bepalen hoe de jurist van de toekomst eruit zal zien in een deelmaatschappij, hebben we een collaboratief schrijfproject opgezet, geïnspireerd op de 'hackersethiek'. De redactie van dat document is gebaseerd op het principe van informatie delen en collectief kennis genereren.

Deze workshop focust op het redactieproces van dit collaboratieve werk aan de hand van vragen die werden beantwoord door een aantal auteurs, van wie de bijdragen zijn verwerkt door een panel van moderators.

Contact:

Bénédicte de Beys: Benedicte(at)equalday.eu

Participants