Equal Day 2019

Open Law

Om in dienst te staan van iedereen, moet het recht worden gedeeld. Maar hoe brengen we dat 'open recht' in de praktijk?

Juridische kennis is het belangrijkste wapen van de jurist. Die kennis is niet schaars, integendeel, ze is zelfs in overvloed aanwezig via de wetgeving, de rechtsleer en een steeds consequentere rechtspraak. Helaas blijft deze kennis, die wordt verspreid via tijdschriften, catalogussen en zoekmotoren, vaak weinig toegankelijk wegens het hoge prijskaartje.

Nu alle balies van het land zich afvragen welke impact de technologie zal hebben op de toekomst van het advocatenberoep, juristen het overgrote deel van hun onderzoek uitvoeren via het internet, en er dankzij de ontwikkeling van de 'open source' belangrijke technologische vorderingen zijn gemaakt, is het tijd om de 'open law' aan de orde te stellen.

Er staan namelijk heel wat belangrijke zaken op het spel, zoals:
- De verspreiding van de rechtspraak of rechtsleer, kortom, de juridische kennis, om voor iedereen toegankelijk te zijn, van de gewone burger tot de juridische professional.
- De plaats van het debat binnen een justitiesysteem dat kampt met een tekort aan middelen en hulpbronnen.
- De rol van de juristen in het debat: Welke actiemiddelen zijn er? En wat zijn de doelen?

Met deze workshop willen we niet alleen juridische professionals bijeenbrengen, maar ook institutionele actoren en organisaties om hun ervaringen, verwachtingen en middelen te delen, met het oog op het invoeren van concrete instrumenten in de Belgische rechtspraak. 

Contact:

Thomas Deridder: Thomas(at)equalday.eu
Margaux Kerkhofs: Margaux(at)equelday.eu