PARTICIPANT / FILIP WATTEEUW

Filip Watteeuw

Speaker

Filip Watteeuw

Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Groen - Satd Gent

Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Groen
Is lid van gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen

Bevoegdheden:

mobiliteitsbeleid
parkeerbeleid en verkeersplanning
taxidiensten
inname openbare weg (reclame, kabels, straatmeubilair, straatgeveltuintjes en leidingen)
stedelijke wegen, bruggen en waterlopen
onderhoud/nieuwbouw van standbeelden, fonteinen, openbaar sanitair, kiosken
subsidies regenwater
Lichtplan